Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze internetsite (www.dewildeassurantien.nl) van De Wilde Assurantiën, die haar hoofdkantoor heeft te (2691 AA) ‘s-Gravenzande, gemeente Westland (Vreeburghlaan 3, 2691 AA ‘s-Gravenzande), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK 's-Gravenhage onder nummer 27306944, met bekende handelsnaam: De Wilde Assurantiën. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@dewildeassurantien.nl.

Op alle diensten die De Wilde Assurantiën verstrekt zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op deze website of op te vragen via info@dewildeassurantien.nl.

Gebruik van de internetsite Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan De Wilde Assurantiën niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud en kan in het bijzonder in individuele gevallen afwijken van wat op de website staat vermeld. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De Wilde Assurantiën kan (dan ook) niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsite en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Voorts is het bij ontwerpen en samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De Wilde Assurantiën kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. De Wilde Assurantiën aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Mocht u problemen ondervinden op deze site, of komt u informatie tegen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar info@dewildeassurantien.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Privacy Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van www.dewildeassurantien.nl. Als wij uw persoonlijke gegevens vragen, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken we die slechts om aan u de gevraagde informatie te verstrekken.