Schademelding

Niemand heeft graag een schade, of wordt bij schades geconfronteerd met een waslijst zelf te ondernemen actiepunten. Daarnaast is geen schade gelijk. Bij schades zijn wij u dan ook graag persoonlijk van dienst. Wij verzoeken u de schade telefonisch of per mail aan ons te melden waarna wij in gezamenlijk overleg de beste oplossing en gewenste wijze van afhandeling bepalen.

32