Zakelijk

9Ieder onderneming loopt risico’s. Kleine risico’s kunnen misschien goed door de onderneming gedragen worden, maar grote schades zoals brand of op het gebied van aansprakelijkheid kunnen het einde van een onderneming betekenen.

Verzekeringen zijn voor veel ondernemers dan ook noodzakelijk. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met de risico’s binnen uw onderneming.

Licht daarom uw risico’s door met De Wilde Assurantiën en bepaal welke verzekeringen voor u als ondernemer gewenst zijn. Hierbij kunt u denken aan:

- Brandrisico’s aan bedrijfsgebouw, inventaris, goederen en milieuschade.
- Continuïteitrisico’s zoals bedrijfsschade, machinebreuk, extra kosten en reconstructie.
- Aansprakelijkheidrisico’s zoals de bedrijfs-, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid.
- Juridische en incassogeschillen.
- Verkeersrisico’s met betrekking tot uw wagenpark en personeel.
- Risico’s van loondoorbetaling en re-integratie bij verzuim van uw personeel.

De Wilde Assurantiën is graag uw financiële gesprekspartner. Bel 0174 61 40 27 voor een zakelijk en verhelderend gesprek bij u of ons op kantoor.